Kwaliteitsmetingen röntgentoestellen   •   Stralingsveiligheid inspecties   •   Wetgeving

Wetgeving

Voor gebruik van röntgenapparatuur is in Nederland regelgeving.
Dit is vastgelegd in het besluit stralingsbescherming.
Wanneer u gebruik maakt van röntgenapparatuur moet u deze regels handhaven. RadSupport biedt ondersteuning en advies in naleving
van deze regels.

 

Kernenergiewetdossier

Wanneer u gebruik maakt van röntgenapparatuur, bent u verplicht
een beheerssysteem aan te leggen waarin alle administratie met betrekking tot de stralingsbescherming in uw onderneming word ondergebracht.

De ondernemer mag zelf kiezen op welke wijze hij dit beheerssysteem inricht. Dit mag in papieren vorm of digitaal. RadSupport kan zo’n dossier voor u verzorgen.

 

Kwaliteit

Maak ik kwalitatief goede röntgenfoto’s? Gebruik ik de juiste instellingen voor mijn apparatuur?

Kan ik meer details zien in deze opname? Hoe zou een dergelijke opname erbij mijn collega’s uit zien? Hoe is mijn stralingsbelasting? Werk ik volgens het ALARA principe?

Een aantal vragen waar u mee rond kunt lopen bij het gebruik van beeldvormende röntgenapparatuur.

Een kwaliteitscontrole geeft antwoord op deze vragen.

 

Kwaliteitscontrole

Bij een kwaliteitscontrole meet RadSupport de status van het röntgentoestel. Gemeten wordt: halfwaardedikte, Kilovolt, opnametijd, reproduceerbaarheid, afwijking in het licht-röntgenveld
en lekstraling van de röntgenbuis met diafragma.

Met een beeldkwaliteit fantoom beoordelen we het uiteindelijke resultaat op de film of de monitor. U krijgt zicht op de kwaliteit van
de röntgenbundel, de cassettes, de ontwikkelaar, de CR en/of
het DR paneel.

Tijdens de kwaliteitcontrole worden  de persoonlijke beschermingsmiddelen, de ruimtesignalering en de inhoud van het KEW (KernEnergieWet) dossier gecontroleerd opdat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Ruimtemeting / Terreingrensberekening

Bij aanschaf van een röntgenapparaat moet eenmalig een ruimtemeting worden uitgevoerd. Mochten er wijzigen plaatsvinden
in de röntgenkamer moet dit opnieuw worden gedaan.

Bij een ruimtemeting is de jaarlijkse stralingsbelasting binnen en buiten de röntgenkamer van belang. Uitkomsten van meetpunten binnen de kamer geven een indicatie van de stralingsbelasting van
de medewerkers. Uitkomsten van meetpunten buiten de röntgenkamer bepalen of de ruimte voldoet aan de geldende limiet.

Aan de hand van deze metingen kan een terreingrensberekening opgesteld worden. Hierin wordt bepaald of de jaarlijks hoeveelheid straling beneden de wettelijke limiet blijft.

 

Risicoanalyse

Een risicoanalyse wordt eenmalig opgesteld, en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Bij een risico inventarisatie wordt er naar de werkwijze van het maken van röntgenopnames gekeken. Dit gebeurt samen met één of meerdere medewerker(s).

Er wordt gekeken naar de kritieke momenten tijdens een opname. Deze risico’s worden verwerkt in een risicoanalysemodel. (volgens het besluit stralingsbescherming en de leidraad die het RIVM hiervoor heeft opgesteld)

Aan de hand hiervan wordt een werkinstructie opgesteld zodat de risico’s voor de medewerker(s) zo klein mogelijk blijven. Ook wordt de te verwachte jaardosis voor de medewerker(s) berekend.

 

RadSupport © 2015

Site door:

PimProve, alles op het gebied van reclame.